Årsmøte 2011 31/3 Peppe´s Pizza Aker Brygge

TID
Torsdag 31 mars kl 18.30

STED
Peppe´s Pizza-Aker Brygge
Holmensgate 5
0250 OsloDAGSORDEN

-Godkjenning av dagsorden
-Valg av ordstyrer og referent
-Årsberetning 2010
-Regnskap
-Britanniarally
-Bladsøker’n
-Nettsiden
-Watoc
-Innkomne forslag
-Budsjett
-Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 20 mars
styret@tomcc-n.com


Da var det det tid for det årlige møtet igjen og denne gangen er det i Oslo.
Håper så mange som mulig av dere kan ta turen innom!
mvh
Styret

 


One Comment

Leave a Reply