ÅRSMØTE 2015

[ 31/10/2015 17:00 to 01/11/2015 12:00. ]
Lørdag . 31 Oktober kl 17.00
Adresse: Svatsum Øverbygd 315   2657 Svatsum
Vei beskrivelse: Ta av E6 nord for Lillehammer mot Gausdal på Fv. 255, følg 255 til Segalstad bru, ta til venstre mot Skåbu-Espedalen, fortsett 26,6 km på FV.255 Vestringsvegen, ta av til høyre mot Øverbygda (Fv.346) kjør 3.3km ta til høyre, da er du […]

ÅRSMØTE

Årsmøte ble gjennomført lørdag 28 september Nyvegen Ottestad.  17 medlemmer var fremmøtt.

 
 
            ÅRSMØTE 2013
 TID                                                                                      
 Lørdag . 28 September kl 17.00
 STED
 Nyvegen 2
2312 Ottestad
 
For eventuelle spørsmål om stedet kontakt
Jan Johansen – 91365682
 
DAGSORDEN
 
– Godkjenning av dagsorden
– Valg av ordstyrer og referent
– Årsberetning 2012
– Regnskap 2012
– Britanniarally 2014
– Bladsøker’n
– Nettsiden
– Watoc
– Innkomne forslag
– Valg
 Forslag til […]

ÅRSMØTE 2012 TOMCC-N

ÅRSMØTE 2012 TOMCC-N
Til stede:  16 DELTAGERE
Sted: Bowling 1, Hamar
Møtedato: 01.09.2012
Referent: Johanne Hjertvik
Dato: 03.09.2012

Neste møte:
Referat distribuert til: Bladsøker`n, hjemmesiden og styret
Dagsorden
1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning 2011
4. Regnskap 2011
5. Britannia Rally 2013
6. Bladsøkeren, ny redaksjon
7. Nettsiden
8. Watoc
9. Innkommende forslag
10. Budsjett 2013
11. Valg
 

Saknr.
Referat
Ansvarlig

 1
 
Innkalling og dagsorden godkjent
Johanne Hjertvik

 2
Valgt ordstyrer – Morten Lund
Valgt referent – […]