Ekstraordinært årsmøte ‘2009

I forbindelse med vanvittig dårlig oppmøte på det ordinære årsmøtet i fjor ble det på styremøtet i februar besluttet å tromme sammen til et ekstraordinært årsmøte. I tillegg var det ”hull” i styret som måtte besettes.

Oppmøtet på Grava må absolutt kunne betegnes som bedre enn i høst, uten at undertegnede ble voldsomt imponert. Tatt i betraktning antall medlemmer i østlandsområdet burde vel flere ha tatt seg tid en søndags ettermiddag, men oppmøtet reflekterer vel interessen for å holde klubben gående. Nok sutring.

Referat fra ekstraordinært årsmøte 290309

12 møtende, inkludert tre fra styret, godkjente møteinnkalling og agenda, og besluttet i alle fall at TOMCC-N ikke legges ned.

Britannia Rally arrangeres 3.-5.juli, treffplass er enda ikke fastsatt. Mer informasjon kommer fortløpende når den foreligger. Sett uansett av datoen nuh!

Bladsøker’n er i stadig stoffmangel. Vi vet at mange er sure og har unnlatt å betale kontingent pga for få utgivelser, men BS er dyr å trykke og distribuere. Uten noe å fylle bladet med kan ikke kostnadene forsvares, og det er grunnen til at utgivelser er uteblitt. (Vi er veldig, veldig lei oss, men skyld dere sjøl og send oss stoff!) Styret er i søken etter annet og billigere trykkeri, evt skal vi prøve å forhandle oss til lavere kostnad hos nåværende trykkeri. I tillegg skal det gås aktivt ut og søkes etter annonseinntekter.

Web-siden ble også diskutert. Sidene må oppdateres, døde linker fjernes, eldgamle treffbilder fjernes og det må legges ut bilder av klubbeffektene.

I tillegg kom det frem at klubben ”skremmer” vekk potensielle nye medlemmer ved å være for fokusert på gamle Triumph’er. TOMCC-N er en klubb for alle Triumph-kjørere og andre interesserte, og det har aldri vært noe ønske om å utestenge folk som kjører ny Triumph eller andre engelske sykler.

Derimot kan ikke styret/klubben lastes for våre enkeltmedlemmers meninger og standpunkt om nye/gamle sykler.

Valg ble også foretatt, og ting har skjedd:

Ny formann er Frode Einmo

Ny og fungerende web-ansvarlig er Aage Gjelsvik

Ny og fungerende LMK-kontakt er Jens Hovind

PR-ansvarlig og annonseselger er Tommy Gundersen

Dessverre er nåværende redaktør Tom Jalland drittlei etter mer enn 10 år som red. og ønsker desperat noen til å overta vervet snarest!! (Trussel: Ingen redaktør; intet BS!)

I tillegg trengs det noen som kan ta seg av lay-out’en.

Til slutt ble det bestemt at det arrangeres ett nytt møte over påske med ”utvidet” styre, dvs flest mulig av de som var tilstede under dette møtet.

Ekstraordinært årsmøte hevet.

Elin

Aage Gjelsvik

Leave a Reply