Forsikring

LMK Forsikring

Tomcc-n er tilknyttet LMK(Landsforbundet for motorhistoriske kjøretøyer) og har derfor tilgang til markedets billigst veteran forsikrings ordning gjennom If.

For fullstendig informasjon om LMK forsikring og priser sjekk LMK sin hjemmeside http://www.lmk.no/forsikring

LMK-Forsikringen ble vesentlig forenklet i forbindelse med overgangen til IF Skadeforsikring fra 01.01.2018. Alle kjøretøy med verdi til og med 300.000,- kan nå tegnes direkte inn hos IF Skadeforsikring. Krav om besiktigelse og bilder av denne gruppen har bortfalt.

1. GODE GRUNNER FORSIKRINGSORDNINGEN

  • Markedets absolutt beste forsikring for veterankjøretøy.
  • Med IF Skadeforsikrings fordelsprogram, får du gjennom LMK-avtalen 15% rabatt på øvrige forsikringer.
  • LMK styrkes økonomisk i sitt arbeid for den motorhistoriske kjøretøybevegelsen.
  • LMK har en hjemlet rett med sin kompetanse på motorhistoriske kjøretøy til å bistå deg ved vanskelige skadeoppgjør.
  • Rett til å få kjøretøyet brakt hjem ved skade og uhell.
  • Kombinasjonen mellom pris, service og skadebehandling gir ditt kjøretøy den beste dekningen som finnes på markedet. Alle kundebehandlere i IF Skadeforsikring har fått relevant opplæring på LMK-vilkårene.

2. HVEM KAN FÅ LMK FORSIKRING?

Medlemmer i en LMK-tilsluttet klubb kan få tilgang til LMK-forsikringen. Tomcc-N er medlem

3. HER GJELDER LMK FORSIKRING

Forsikringen gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder.

4. KRAV TIL KJØRETØY

For å få en LMK Helforsikring må kjøretøyet må være 30 år eller eldre. Blivende Klassiker er for kjøretøy mellom 15 og 30 år, og Lager/Restaurering gjelder allerede fra 15 år og oppover. Utgangspunktet for alle forsikringsobjektene er at det skal være et samleobjekt, som eies av privatperson, firma eller museum.
Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring dersom dette ikke skjer organisert eller regelmessig.

Kjøretøy det søkes om Helforsikring for bør være mest mulig i original stand – tidsriktig restaurert eller godt bevart. Tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode godkjennes.
Alle vesentlige tekniske endringer ved f.eks Utvidet Helforsikring på ombygde kjøretøy, skal være innført i vognkort og godkjent av Statens Vegvesen.

Se mer på LMK hjemmeside