Forsikring

LMK Forsikring

Tomcc-n er tilknyttet LMK(Landsforbundet for motorhistoriske kjøretøyer) og har derfor tilgang til markedets billigst veteran forsikrings ordning gjennom If.
 
For fullstendig informasjon om LMK forsikring og priser sjekk LMK sin hjemmeside http://www.lmk.no/forsikring

Du må ha vært klubbmedlem i minst ett år (Klubbene kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen) og sykkelen må være over 30 år for å søke om forsikring. Skjema for søknad og skjema for besiktelse lastes ned på denne siden og fylles ut. Fyll ut besiktelse skjema nøye, da går behandlings tiden raskere. Besiktigelsen skjema må bevitnes av en person som selv har en LMK Helforsikring. Ta minimum 10 stk bilder av sykkelen og oversend underskrevene skjemaer og bilder til klubbens LMK representant digitalt. Tomcc-n godkjenner søknaden og videresender saken til LMK forsikrings utvalg som behandler saken.

Forsikringspremien starter på kr. 385,- (for Helkunder med minst tre eller flere forsikringer (deriblant et av hovedproduktene villa, innbo, hytte, bruksbil) og kr. 585,- (for Singlekunder som bare vil ha LMK Forsikringene for kjøretøy i Tennant)

Helforsikringen dekker ansvar, kasko, fører og passasjerulykke, redning og rettshjelp. Under kasko dekkes brann, tyveri, annen skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen plutselig ytre påvirkning.

 

Klubbens forsikrings mail adresse er : lmk_forsikring@tomcc-n.com

 

Last ned søknad/besiknings skjema her: https://www.lmk.no/component/phocadownload/category/8-dokumenter?download=26:forsikringssoknad

 

Last ned ABC til LMK forsikring her: http://www.lmk.no/images/doc/abc-lmkforsikring.pdf