Høst info.

 

 

 

Nå er MC sesongen 2009 over for de fleste av oss, men noen trosser både kulde og snø,

Så til dem en fortsatt god sesong. Vi andre får begynne forberedelsene til neste sesong.

 

 

I juli-august kom vi i kontakt med Nicki og Øyvind, de sa seg villige til å ta seg av lay-outen for Bladsøkeren.

Arbeidet med Bladsøkeren ble startet opp i september og er nå ferdig satt opp, Bladsøkeren er nå på vei til trykkeriet.

 

Klubben ble også profilert på høstmarkedet på Ekeberg i september. Klubben stilte med 6 personer og 6 Triumphèr.

 

 

Den 14 november står årsmøtet for tur.

 

Til årsmøtet 2010 har følgende valgt å ikke ta gjenvalg etter mange år i klubben.

Redaktør Tom Jalland, Nestformann/sekretær Elin Andresen og Kasserer Kristin Skår.

 

På valg:

 

REDAKTØR

NESTFORMANN/SEKRETÆR

KASSERER

 

 

Vil du være med på å videreføre og utvikle klubben så har du nå muligheten.

Kunne du tenke deg å bidra men er usikker på hva de forskjellige vervene innbærer, ta kontakt.

 

 

 

Hilsen

Frode

Frode Einmoe