ÅRSMØTE 2009 TOMCC-N

IMG_0526 (Small)IMG_0521 (Small)

Til stede:  18 DELTAGERE
Sted: PEPPES PIZZA, Storgt. 18, Jessheim

Møtedato: 14.11.2009

Referent: Johanne Hjertvik
Dato: 17.11.2009

Neste møte: Mars 2010

Referat distribuert til: Styret

Dagsorden

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Britannia Rally
  6. Bladsøkeren
  7. Nettsiden
  8. WATOC
  9. Innkommende forslag

10. Budsjett

11. Valg

Sak nr. Referat Ansvarlig
1 Innkalling godkjent Frode Einmo
2 Valgt ordstyrer – Frode EinmoValgt referent – Johanne Hjertvik
3 Årsberetning opplest av Frode Einmo
4 Regnskap for 2008 ble gjennomgått og godkjent
5 Britannia Rally 2009 ble vel gjennomført men med svært dårlig fremmøte. Kun 15 betalende gjester.Årsmøtet ble enige om å annonsere Britannia Rally 2010 tidligere og bedre for å nå flere aktuelle deltagere. Annonsering på bl.a. FINN.no, i aktuelle blader og i NMCU-kalenderen.Gutta fra Hamar har tatt på seg å arrangere Britannia Rally 2010 i samarbeid med TOMCC-N. Foreløpig ligger det an til at treffet avholdes ved Rasensjøen i Odal 25-27.juni 2010. Bilder fra den aktuelle plassen vil bli lagt frem på Nettsiden.Inntekter fra treffet deles 50/50 mellom arrangørklubb og TOMCC-N. Styret
6 Bladsøkeren (BS) ble i år gitt ut 2 ganger, målet er å gi ut 3-4 pr. år. Kostnadene ved utgivelsene er store og årsmøtet skal vurdere å gjøre noe med dette.Trykkingen kan muligens gjøres rimeligere ved digitaltrykking. Nicki og Øyvind (fra redaksjonen) ser på dette.Annonseinntektene må bli større for å dekke noe av utgiftene med BS. Tommy er på saken. Redaksjonene
7 Nettsiden – Her ønsker WEB ansvarlig og styret mer innspill fra medlemmene.Bl.a. Styret og Redaksjonen får tilgang til nettsiden for å bidra med stoff. Aage Gjelsvik
8 WATOC – Tom har kontakt med representanter fra WATOC.Vi prøver å legge Britannia Rallyet i Norge til dato som ikke kolliderer med andre WATOC treff. Tom Jalland
9 Innkommende forslag1. Vedtektene i § 14 og § 11 rettes sånn at de sier det samme. Redaktør/redaksjon velges for 2 år.2. Redaktøren blir erstattet med en redaksjon.3. Kontigenten heves til 250kr pr. år4. Årsmøte flyttes til februar-mars istedenfor på høsten. 

5. Det vil bli opprettet egen mappe på en server for stoff som redaksjonen har behov for å lagre.

6. Styret vil prøve å samle alle medlemmers mail-adresser for lettere og rimeligere kunne få ut informasjon.

7. Det er opprettet en Facebook gruppe som heter Triumph Owners Motor Cycle Club Norway. Jon Remme er administrerende og grunnlegger av siden og vil i samarbeid med TOMCC-N drifte siden videre.

8. Det ble vedtatt at TOMCC-N skal ha en revisor

10 Budsjett for 2010 ble fremlagt og godkjent etter noen justeringer. Bl.a. ble det vedtatt og bruke noen kroner på Profilering/Annonsering av klubben. Frode Einmo

Valg

Formann –                                       Ikke på valg

Sekretær/Nestformann (2år) –    Johanne Hjertvik

Kasserer (2år) –                               Jan Johansen

Redaktør/Redaksjon (2år) –       Tom Jalland, Tommy Steine Gundersen, Nicki Twang, Øyvind Pettersen

Styremedlem (frem til 2010)-     Jon Remme

Styremedlem (frem til 2010)-     Per Egil Ingvoldstad

Revisor (2år) –                                Liv Ingrid Lund

Støtte funksjoner

WEB ansvarlig                              Aage Gjelsvik

LMK kontakt                                  Jens Hovind

PR ansvarlig                                   Tommy Steine Gundersen

Treff ansvarlig                               Tron Kåre Kristoffersen

Layout /Fotograf                           Nicki Twang

Layout                                              Øyvind Pettersen

Klubbeffekter                                 Johanne Hjertvik

Møtet hevet!

Referent

Johanne Hjertvik

 

 

 

 

Aage Gjelsvik