TOMCC Årsmøte-referat 2011

ÅRSMØTE 2011 TOMCC-N

Til stede:  13 DELTAGERE
Sted: PEPPES PIZZA, Aker Brygge, Oslo
Møtedato: 31.03.2009
Referent: Aage Gjelsvik
Referat distribuert til: Bladsøker`n og Styret

 

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling/dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Beretning
 4. Regnskap
 5. Britannia Rally
 6. Bladsøkeren
 7. Nettsiden
 8. Watoc
 9. Innkommende forslag
 10. 10. Budsjett
 11. 11. Valg

 

 

Sak nr. Referat Ansvarlig
1 Innkalling godkjent Frode Einmo
2 Valgt ordstyrer – Frode Einmo

Valgt referent – Aage Gjelsvik

 

 

3 Årsberetning opplest av Frode Einmo
4 Regnskap for 2010 ble gjennomgått og godkjent.

Det kom frem at ingen har fakturert annonsører i Bladsøkern,nytt styre tar tak i dette.

Revisor har merknad om at regnskap/beholdning for klessalg bør være med i hovedregnskapet.

162 medlemmer betalt i 2010, mot 119 i 2009.

 

 

 

5 Britannia Rally blir avholdt i samarbeid med Classic MC Hamar ved Rasensjøen 01-03 juli.

Samme sted og arrangør som i fjor,og dette skulle bety et nytt kjempetreff!

Vi gleder oss igjen!!

6 Bladsøker`n

Øyvind(ansv. for layout) hadde ønske om større format,men årsmøtet var svært fornøyd med Bladsøkern slik den nå er.

Redaksjonen etterlyser fortsatt tips og mer stoff fra medlemmene.

7 Nicki har overtatt Web siden og har gitt den en facelift og knyttet den opp mot facebook.
8 Watoc, Dette er ikke noe som klubben engasjerer seg veldig mye i,men Br.rally er Watoc kvaliserende treff.

Tom Jalland er Watoc ansvarlig i klubben.

9  

Profilering – Ekeberg markedet 7-8.05 er aktuelt i år også,men dette

betinger at Tommy har anledning.

Markering av 25 års jubileum. Det var enighet om å prøve å få til minst en fellestur i løpet av sommeren.

Vi satte også en foreløpig dato for en samling på Teddys Softbar,nemlig 20.08.

10 Budsjettet for neste år er satt opp og godkjent med et forventet overskudd på 25500.-
11  

Valgkomitè

Morten Lund

Ole Akselsen

Ståle Sandøy

Det ble ikke foretatt noen utskiftinger i valgkomiteen i år,men det ble bestemt at vi trekker ut en fra komiteen som skal skiftes ut neste år,og deretter skifter ut et medlem fra valgkomiteen hvert år.

 

Valg

 

Formann –                                                               Jon Remme        NY

Sekretær/Nestformann (1år igjen)            Johanne Hjertvik

Kasserer (1år igjen) –                                        Jan Johansen

Redaktør/Redaksjon (1år igjen) –              Tom Jalland

Styremedlem (gjenvalg, velges for 2 år)   Per Egil Ingvoldstad

Styremedlem (velges for 2 år)                       Tommy Gundersen

Revisor (1 år igjen) –                                           Liv Ingrid Lund

 

Støtte funksjoner

 

WEB ansvarlig                                  Nicki Twang

LMK kontakt                                      Jens Hovind

PR ansvarlig                                       Tommy Steine Gundersen

Treff ansvarlig                                  Tron Kåre Kristoffersen

Layout                                                   Nicki Twang

Layout                                                   Øyvind Pettersen

Klubbeffekter                                    Johanne Hjertvik

 

Møtet hevet!

 

 

 

Aage Gjelsvik

3 Comments

 1. Synes jaggu jeg ser noen 1/2 litere i bagrun..

  Ønsker den nye formann lykke til…

 2. Takk for det, Nicki. Jeg hadde aldri i verden takket ja til nominasjonen om jeg ikke visste hvilket apparat der allerede finnes i klubben. Alle de beste folkene bygget Roma i fellesskap – og sånn er også TOMCC-N 🙂 og jeg vet det blir kjempemoro og givende å jobbe videre sammen med dere alle.

  Forøvrig ser vi ut som en gjeng pyser på bildet, med stearinlys på bordet og Cola med sugerør 😀

Leave a Reply