Ny giv!

KLUBBKRISE sto det med store bokstaver i Bladsøkeren nr.1-09. Med det som kom i utrykk fra sittende styre så var dette ”to be, or not to be” for The Triumph Owners Motor Cycle Club i Norge. Etter å ha vært forholdsvis passiv (selvforskylt) medlem i klubben siden 2002 følte man at en ikke hadde noen unnskyldning til å sitte hjemme når det var ekstraordinært årsmøte 29.mars. At en skulle ende opp med formanns verve var overhode ikke overveid på forhånd.

Nå skal det sies at kampanjen for å bli valgt til formann ligger i en helt annen ”verdensdel” enn kampanjen til Obama. (det enkle er ofte det beste!). Det var en positiv holdningen blant de personene som ble valgt inn i de ledige vervene (Vel, ordet ”valgt” kan sikkert byttes ut med ”tok på seg”, hvis ønskelig!) . Uansett, så var gjennomgangstonen ”yes we can”. Det nye styret er nå i gang med ”HLR” på en forholdsvis ung TOMCC-N (født 1986). Selv om en tideligere nevnt president har utfordringer, så har vi i TOMCC-N det også, så-men i litt mindre målestokk.

For å få opp aktiviteten og en positiv trend i klubben er det noen oppgaver som må på plass. Web siden må vekkes fra dvale, vi må få på plass ny redaktør og layout ansvarlig for Bladsøkeren. Vi må også ut å markedsføre oss. Vi er i gang med å lage en ny web side, denne vil bli lagt over på ”tomcc-n.com” når den er ferdig utviklet. Vi er også i gang med å lage en folder for å markedsføre klubben. Den største utfordringen er å finne en ny redaktør og layout ansvarlig. De to forhenværende herrer har gjort en kjempe jobb. Selv om det ikke akkurat blir som å ”hoppe etter Wirkola” så er det en fordel med noe innsikt, men ingen umulig oppgave. Hvis du kjenner noen, eller du vet om noen som kjenner noen som kanskje kjenner en som kunne tenke seg å bidra så gi oss tips om dette. styret@tomcc-n.com er nå opp og går og hendvendelser vil bli lest / besvart. Vi i styret skal gjøre vårt til at det igjen vil bli litt aktivitet i klubben. Det er for 2009 ikke sendt ut noen kontingent, dette da det forrige styre var usikker på om klubben ville overleve. Med Bladsøkeren nr. 2 vil det bli sendt med innbetaling for kontingent 2009. Det er oss Triumph kjørende folkeferd som nå må vise interesse for at klubben skal ha livets rett, så bli med å holde liv i TOMCC-N ved å betale kontingenten, her er en påstått finans krise ingen unnskyldning. Dagens web side er oppe og går i påvente av en ny side, mailen er som nevt også oppe og går. TOMCC-N vil 9. mai ha stand på Ekeberg markedet, så hvis du er ute og leiter etter deler til en gammel Triumph eller er med ”hu” mor som er på jakt etter antikke tråsneller, stikk innom DET BØR SÅ ABSOLUTT VÆRE BEHOV FOR EN KLUBB SOM TOMCC-N I Norge 6.april 2009 var det registrert 2467 Triumph, fordelt på 2410 tunge, 55 choppere og 2 lette mc. Ta vare på deg selv og klubben, kjør pent. Hilsen Frode

Frode Einmoe

Leave a Reply