ÅRSMØTE

TID                                                                                                                                  Vis "tomccnlogo.JPG"

Lørdag 24 april kl 16.00            

STED                                                                                      

Peppe’s Pizza                                  

Storgata 18, 2050 Jessheim       

DAGSORDEN            

–          Godkjenning av dagsorden

–          Valg av ordstyrer og referent

–          Årsberetning 2009

–          Regnskap 

–          Britanniarally  

–          Bladsøker’n                

–          Nettsiden

–          Watoc

–          Innkomne forslag

–          Budsjett

–          Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 10 april

Aage Gjelsvik