Årsmøte innkalling

Innkalling ÅRSMØTE 2017(pdf)

Årsmøte 2017  TOMCC-N avholdes i år i Porsgrunn.

Lørdag 23.september 2017 kl 1700

Sted: Langgata 16 A, N-3920 (Nils og Sølvi)

DAGSORDEN

– Godkjenning av dagsorden

– Valg av ordstyrer og referent

– Årsberetning

– Regnskap

– Fremtidig gjennomføring av Britannia Rally

– Bladsøker’n

– Watoc

– Innkomne forslag

– Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 9. September

Etter årsmøte blir det servering av mat og drikke.

Det er mulighet for overnatting både i telt og under tak. Ta kontakt med Nils på telefon 92247512 angående overnatting og for innkjøp av mat/drikke. Møt opp og gjør din stemme hørt!

Vel møtt

Styret i TOMCC-N v/Jens

 

admin