ÅRSMØTE 2018

Tid: Lørdag 10 Februar kl. 14:00

Adresse: Porsgrunn – ved MC messen (Høgskolen Sørøst Norge, Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn – 5 minutters gange fra messa)

I anledning av årets MC-messe i Porsgrunn (Tennishallen på Kjølsnes, Kjølnes Ring 64, Porsgrunn) inviterer TOMCC-N til årsmøte for 2017.
Årsmøtet arrangeres på Høgskolen Sørøst Norge, Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn
kl 1400. (5 minutters gange fra messa)
Det blir årsmøtemiddag kl 19 med påfølgende sosialt samvær , vi kommer tilbake til sted for dette.

DAGSORDEN

  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Britannia Rally 2018
  • Fremtidig gjennomføring av Britannia Rally
  • Bladsøker’n
  • WATOC
  • Innkomne forslag

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. Februar 2018

Møt opp og gjør din stemme hørt! Vel møtt

Styret i TOMCC-N

Lornts