Stoff til Bladsøker’n 1-2018 – frist 15.april

Har du stoff til Bladsøker´n?

Tiden er inne for igjen å oppfordre til å sende bilder, artikler og stoff til Ny Bladsøker.
Vi trenger ofte litt ekstra stoff fra leserne til vårnummeret, siden det ikke har vært noen treff siden forrige nr. Bilder fra garasjen, gode tips, tidligere turer (evt MC-vinterturer i varmere land), andre aktiviteter etc.>br>
Alle bidrag tas mot med takk. Har satt frist for innsending til 15.april. Prøver å gi ut bladet tidlig i mai.

Stoff/bilder/annonser kan sendes til redaksjonen@tomcc-n.com eller meg direkte

Med vennlig hilsen

Nils Ø. Hjallen, redaktør Bladsøker’n

Lornts