Årsmøte 2019

forbindelse med MC-Messen på Lillestrøm så arrangerer vi årsmøte på Jessheim Lørdag 30 mars klokka 1600.

DAGSORDEN

 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett og Aktivitetskalender
 • Innkomne forslag
 • Valg

I etterkant av årsmøtet går vi over i et mer uformelt medlemsmøte med følgende saker:

 • Britannia Rally
 • Bladsøker’n
 • WATOC
 • Eventuelt

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 18. Mars

Her har du mulighet til å kombinere en tur på messa med årsmøte med påfølgende årsmøtefest.

Årsmøtet holdes hos formannen i Tauglandsveien 26, Jessheim

Mulighet for overnatting – dette avtales på tlf: 911 64 264

Velkommen!

Lornts