Årsmøte 2020

Det blir årsmøte på Jessheim Lørdag 1. februar klokka 1600.
(Styremøte begynner klokka 1500)

DAGSORDEN

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett og Aktivitetskalender
  6. Innkomne forslag
    • Ungdomskontakt/Medieansvarlig
  7. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 25. Januar
I etterkant av årsmøtet blir det påfølgende årsmøtefest.

Årsmøtet holdes hos formannen i Tauglandsveien 26, Jessheim

Mulighet for overnatting – dette avtales på tlf: 911 64 264

Velkommen!

Hilsen styret i TOMCC-N

Lornts