Årsmøte 2021

Det blir årsmøte på Scandic Victoria Hotell – Lillehammer – Lørdag 27. februar klokka 1400.

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling/dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Budsjett og Aktivitetskalender
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
 8. Den formelle delen avsluttes

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 13. Februar

  • Eventuelt
  • Fellesmiddag
  • Sosialt samvær

Vi må be om at folk selv booker seg rom via hotellets hjemmeside hvis man har behov for det

Hotellet ligger i Nymosvingen 3, rett ved Storgata

Vi trenger en viss peiling på antallet, så vi ber om at de som kommer sender osss en mail til styret@tomcc-n.com i forkant
Velkommen!

Hilsen styret i TOMCC-N

Lornts