Stoff til Bladsøker’n

Har du stoff til Bladsøker´n?

Deadline er 1.november.

Vi trenger masse stoff fra Dere! Send inn bilder, artikler om alt som kan være relatert til Engelske motorsykler, garasjebesøk, turer etc. Ønsker du kanskje en annonse for din bedrift? Hjelp til slik at vi får et best mulig blad for alle alle våre medlemmer.

Stoff/bilder/annonser kan sendes til redaksjonen@tomcc-n.com eller meg direkte

Med vennlig hilsen

Nils Ø. Hjallen, redaktør Bladsøkeren.

admin