ÅRSMØTE 2018

Tid: Lørdag 10 Februar kl. 16:00

Adresse: Langgata 16A, 3920 Porsgrunn
I anledning av årets MC-messe i Porsgrunn (Tennishallen på Kjølsnes, Kjølnes Ring 64, Porsgrunn) inviterer TOMCC-N til årsmøte for 2017.
Årsmøtet arrangeres hjemme hos redaktør Nils Hjallen i Langgata 16A kl 1600.
Det blir årsmøtemiddag etter dette med påfølgende sosialt samvær , vi kommer tilbake til sted for dette.

DAGSORDEN

  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Britannia Rally 2018
  • Fremtidig gjennomføring av Britannia Rally
  • Bladsøker’n
  • WATOC
  • Innkomne forslag

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. Februar 2018

Møt opp og gjør din stemme hørt! Vel møtt

Styret i TOMCC-N

Lornts