Britannia Rally 2018

Treffet går igjen av stabelen hos Farmers MC i Øyer, hvor vi har hatt tilhold de siste årene.

Sett av datoene!

Lornts