Deadline Bladsøkern nr 1-2018 : Send inn stoff innen 15.april

Hei.

Tiden er inne for igjen å oppfordre til å sende bilder, artikler og stoff til Ny Bladsøker. 

Vi trenger ofte litt ekstra stoff fra leserne til vårnummeret, siden det ikke har vært noen treff siden forrige nr. Bilder fra garasjen, gode tips, tidligere turer (evt MC-vinterturer i varmere land), andre aktiviteter etc

Alle bidrag tas mot med takk. Har satt frist for innsending til 15.april. Prøver å gi ut bladet tidlig i mai.

Mvh Nils Østenfor hjallen, Redaktør

admin