Årsmøte 2021 er utsatt! Ny dato er lørdag 29. mai

Sånn som smittesituasjonen i landet er for tiden ser vi oss beklageligvis nødt til å utsette årets årsmøte ca 3 måneder.

Ny dato for årsmøtet blir da Lørdag 29/5-2021 på samme sted.

Sånn som vi forstår reglene så kan man fritt booke om eventuelle rom som er bestilt en gang uten at dette koster noe, så vi ber hver enkelt som har gjort dette kontakte hotellet for å få omgjort dette. (Tlf: 61 27 17 00)

Det blir årsmøte på Scandic Victoria Hotell – Lillehammer – Lørdag 29. mai klokka 1400.

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling/dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Budsjett og Aktivitetskalender
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
 8. Den formelle delen avsluttes

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 13. Februar

  • Eventuelt
  • Fellesmiddag
  • Sosialt samvær

Vi må be om at folk selv booker seg rom via hotellets hjemmeside hvis man har behov for det

Hotellet ligger i Nymosvingen 3, rett ved Storgata

Vi trenger en viss peiling på antallet, så vi ber om at de som kommer sender osss en mail til styret@tomcc-n.com i forkant
Velkommen!

Hilsen styret i TOMCC-N

Lornts

One Comment

Comments are closed.