Årsmøte 2023

TOMCC-N vil i år arrangere årsmøte på Quality Hotel Fredrikstad den 25. mars.
Vi har først planlagt et besøk hos Alf Graarud MC ,vi møtes der kl 1300,evt. samkjører fra hotellet ca kl 12.30.
Deretter avholder vi årsmøte på hotellet kl 16.30 med påfølgende årsmøtemiddag/fest. De som skal bo på hotellet må selv booke rom.
Veldig fint om de som kommer sender en mail til styret eller en SMS til Aage (911 64 264) slik at vi har en peiling på antallet til middag.

Dagsorden

  • Godkjenning av innkalling/dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Justering av vedtektene (se vedlegg)
  • Budsjett og aktivitetskalender
  • Innkomne forslag
  • Valg

Den formelle delen av årsmøtet avsluttes

Eventuelt
Felles middag.
Sosialt samvær

Vedtekter – NY

(Vi har gått igjennom vedtektene slik de fremstår på hjemmesiden per i dag. I tillegg til å rette opp en del stavefeil (ikke vist) så har jeg laget noen små forslag til endringer på en del av paragrafene.

Dette mest for å få rette opp i en del ting som ikke stemmer lenger, men også justere oss inn i 2023 (eksempelvis formann endres til leder)

For §2 og 11 så er både gammel (mørkeblå) og ny tekst (rød) vist, mens for resten har jeg vist tilføyelser med rødt og det som er fjernet med gjennomstreket mørkeblått

Lornts