Årsmøte 2024

TOMCC-N vil i år arrangere årsmøte på Majorens Kro og Stuer, Fredrikstad lørdag den 16. mars.
Vi har først planlagt et besøk hos Alf Graarud MC ,vi møtes der kl 1200.
Deretter avholder vi årsmøte kl 16.00 med påfølgende årsmøtemiddag/fest.
Anbefaler overnatting på Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, som tilbyr både hytter og motell. Dette må bookes av hver enkelt.
Veldig fint om de som kommer sender en mail til styret eller en SMS til Aage (911 64 264) slik at vi har en viss peiling på antallet til middag.
Det bemerkes at middagen blir påspandert av klubben for alle medlemmer som er til stede på årsmøtet. Drikke betales av hver enkelt

Dagsorden

  • Godkjenning av innkalling/dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett og aktivitetskalender
  • WATOC møte 25-27 oktober 2024
  • Innkomne forslag
  • Valg

Den formelle delen av årsmøtet avsluttes

Eventuelt
Felles middag.
Sosialt samvær

Lornts