ÅRSMØTE 2012 TOMCC-N

ÅRSMØTE 2012 TOMCC-N
Til stede:  16 DELTAGERE
Sted: Bowling 1, Hamar
Møtedato: 01.09.2012
Referent: Johanne Hjertvik
Dato: 03.09.2012

Neste møte:
Referat distribuert til: Bladsøker`n, hjemmesiden og styret
Dagsorden
1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning 2011
4. Regnskap 2011
5. Britannia Rally 2013
6. Bladsøkeren, ny redaksjon
7. Nettsiden
8. Watoc
9. Innkommende forslag
10. Budsjett 2013
11. Valg
 

Saknr.
Referat
Ansvarlig

 1
 
Innkalling og dagsorden godkjent
Johanne Hjertvik

 2
Valgt ordstyrer – Morten Lund
Valgt referent – […]

Ny info om Britannia Rally Norge!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treffet blir på ei gammel seter rett ovenfor Gausdal Høyfjellshotel,
Treff for engelske motorsykler.
Musikk, frokost, middag, drikkevarer, leker, tomgang, grommeste lyd, premiering, felles tur mm.
Vei beskrivelse: sørfra: ta av E6 nord for Lillehammer mot Gausdal/Jørstadmoen, følg Rv 255 ca 14 km til Segalstad Bru, og rett fram fra der på 254 til Svingvoll, ta av mot […]