Britannia Rally 2020 avlyst/cancelled

Treffet 3.-5. Juli må dessverre avlyses grunnet corona situasjonen! Vi beklager dette.    Britannia Rally at Farmers MC just north of Lillehammer the 3rd to 5th of July is unfortunately cancelled due to the corona situation! Our sincere apologies

Oljeskvetten 2020

Oljeskvetten arrangeres nå for 4.gang Motorsykkeltreff for Engelskproduserte motorsykler Treffet avholdes fra 4. til 6. september 2020 Sted: Sande i Vestfold (Galleberg) Adresse: Fjellskarveien 23 Merket fra Galleberg. For mer informasjon ring eller send SMS til 913 41 347 Fellestur… Continue Reading

Årsmøte 2020

Det blir årsmøte på Jessheim Lørdag 1. februar klokka 1600. (Styremøte begynner klokka 1500) DAGSORDEN Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer og referent Årsberetning Regnskap Budsjett og Aktivitetskalender Innkomne forslag Ungdomskontakt/Medieansvarlig Valg Forslag til årsmøte må være styret i hende… Continue Reading