TOMCC Årsmøte-referat 2011

ÅRSMØTE 2011 TOMCC-N

Til stede:  13 DELTAGERE
Sted: PEPPES PIZZA, Aker Brygge, Oslo
Møtedato: 31.03.2009
Referent: Aage Gjelsvik
Referat distribuert til: Bladsøker`n og Styret

 

Dagsorden

Godkjenning av innkalling/dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Beretning
Regnskap
Britannia Rally
Bladsøkeren
Nettsiden
Watoc
Innkommende forslag
10. Budsjett
11. Valg

 

 

Sak nr.
Referat
Ansvarlig

1
Innkalling godkjent
Frode Einmo

2
Valgt ordstyrer – Frode Einmo
Valgt referent – Aage Gjelsvik
 
 

3
Årsberetning opplest av Frode Einmo

4
Regnskap for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
Det kom […]