ÅRSMØTE

Årsmøte ble gjennomført lørdag 28 september Nyvegen Ottestad.  17 medlemmer var fremmøtt.

 

 

            ÅRSMØTE 2013

 TID                                                                                      

 Lørdag . 28 September kl 17.00

 STED

 Nyvegen 2

2312 Ottestad

 

For eventuelle spørsmål om stedet kontakt

Jan Johansen – 91365682

 

DAGSORDEN

 

– Godkjenning av dagsorden

– Valg av ordstyrer og referent

– Årsberetning 2012

– Regnskap 2012

– Britanniarally 2014

– Bladsøker’n

– Nettsiden

– Watoc

– Innkomne forslag

– Valg

 Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 21. September

 

 Møt opp og gjør din stemme hørt!

Vel møtt

 

 

 

 

Referat fra Årsmøte Tomcc-n 2013

 

Ingen bemerkning på innkallelsen til årsmøte

Mari referent og Jens ordstyrer

Årsberetning opplest

Regnskap godkjent etter noen spørsmål og forklaringer. Vi har for tiden en sunn økonomi

Forslag at BR rally fremdeles skal rullere mellom klubber/grupper av medlemmer og at overskudd deles 50/50 mellom arrangør og Tomcc-n. Regnskap fra BR rally skal eksistere.

Vi har mistet vår ekspertise innad i klubben på grafisk setting av BS. Styre har nå innhentet priser for å få dette gjort ved et profesjonelt firma i tilegg til selve trykkingen. Dette medfører at kostnaden pr BS blir noe større, men siden vi nå bare utgir minimum 2 BS i året mente årsmøte at dette var vel anvendte penger. MEN………. Redaksjonen mottar minimalt med stoff, så hvis medlemmene fortsatt vil at vi skal utgi BS må dere bli flinkere til og send inn stoff. Skriv noen ord og send med noen bilder. Ingen story for liten, eller uinteressant.

Watoc avholder årlig møte siste helga i oktober i Holland. Tomcc-N var ønsket da vi ikke tideligere har vært til stede, men det ser ikke ut som om vi stiller i år heller.

Forslag om å flytte årsmøte tilbake til våren, noe styret skal jobbe for å få til.

Valg:

Super`n( Morten Køien) tar over sekretær/nestformann jobben etter Johanne. Åge Gjelsvik blir med i redaksjonen i stedet for Ole Morten Axelsen. Jan Johansen fortsetter som kasserer. Styret takker Johanne og Ole Morten for innsatsen

 

bloke

Leave a Reply