Stoff til Bladsøker nr 1-2017 Ønskes

Vi er avhengige av at nettopp DU bidrar til at vi har en levende avis. Send inn bilder, artikler etc. til redaksjonen@tomcc-n.com

Deadline er satt til 1.april 2017

 

Hilsen Redaksjonen,  Bladsøkeren

 

admin