ÅRSMØTE 2012 TOMCC-N

ÅRSMØTE 2012 TOMCC-N

Til stede:  16 DELTAGERE
Sted: Bowling 1, Hamar
Møtedato: 01.09.2012
Referent: Johanne Hjertvik
Dato: 03.09.2012

Neste møte:
Referat distribuert til: Bladsøker`n, hjemmesiden og styret

Dagsorden
1. Godkjenning av dagsorden

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Årsberetning 2011

4. Regnskap 2011

5. Britannia Rally 2013

6. Bladsøkeren, ny redaksjon

7. Nettsiden

8. Watoc

9. Innkommende forslag

10. Budsjett 2013

11. Valg

 

Saknr. Referat Ansvarlig
 1

 

Innkalling og dagsorden godkjent Johanne Hjertvik
 2 Valgt ordstyrer – Morten Lund

Valgt referent – Johanne Hjertvik

 

Johanne Hjertvik

 

 3 Årsberetning opplest av Morten Lund

 

 
 4 Regnskap for 2011

Regnskap for 2011 ble gjennomgått og godkjent
Revisor har godkjent
142 medlemmer betalt i 2011
Eksakt antall medlemmer hittil i år er ikke klart da datoen for innbetaling er først 10.09.2012
Vi betaler en god del for at våre medlemmer skal få gunstige LMK forsikringer, ansvarlig skal sjekke litt rundt dette.

 

 

 5 Britannia Rally 2013

Britannia Rally 2013 blir forhåpentlig avholdt i samarbeid med Skål’n MC Follebu. Litt usikkert pr.d.d men Skål’n gir tilbakemelding i løpet av kort tid. Glenn Cae, i samarbeid med Skål’n og styret, skal jobbe med å få profilert treffet bedre.

 

 
 6 Bladsøker’n 

Nicki Twang og Øyvind Pettersen har valgt å gi staffetpinnen videre. Ole Morten Axelsen og Jens Hovind tar utfordringen. Redaksjonen etterlyser tips og mer stoff fra medlemmene. Redaksjonen MÅ få inn mer stoff de kan jobbe med! Artikler og bilder kan sendes direkte til  redaksjonen@tomcc-n.com

 

 
 7 Web

Nicki Twang drifter nettsiden inntil videre.
Ønskelig at vi legger ut mer bilder og artikler her.
Aktuelle saker sendes til redaksjonen@tomcc-n.com

 

 
8 WATOC – Styret tar tak i dette  
9  Innkommende forslag

Forslag om å redusere antallet BS til 2 eksemplarer pr år.
Forslag ble godkjent og vedtatt pga av at mengden godt stoff ikke er tilstrekkelig for flere og at (fri)tiden ikke strekker til for  redaksjonen som skal lager BS.

Forslag om å øke kontingenten til 300,-
Forslag ikke godkjent så kontingenten på 250,- blir stående.

Forslag om at vi arrangerer en fellestur i forbindelse med Mjøsa Rundt 1.Mai
Godt forslag og styret med gode hjelpere skal prøve å få promotert dette i løpet av våren 

Forslag om at vi setter noen datoer for ”Kaffetreff” i løpet av sesongen
Styret skal jobbe med dette også 

Forslag om et vintertreff i februar på hotell eller annet egnet lokale
Styret skal utnevne en festkomitè som kan jobbe med dette

 

 
 10 Budsjettet for 2013 er ikke satt opp pga av flere usikre punkter. Vil bli satt opp etter årsmøtet  
 11 VALG

For å komme à jour med vedtektene §11 om at formann og styremedlemmer skal velges på partallsår (2012 osv) og sekretær, kasserer og redaksjon på oddetallsår (2013 osv) setter vi opp 1 år på de sistnevnte.

 

Valgkomitè.
Morten Lund
Ole Akselsen
Ståle Sandøy

 

 

 

Valg

Formann (2år) – Jens Hovind
Sekretær/Nestformann (1år) – Johanne Hjertvik
Kasserer (1år) – Jan Johansen
Redaktør/Redaksjon (1år) – Ole Morten Axelsen/Jens Hovind
Styremedlem (2år)- Morten Lund
Styremedlem (2år)- Mari Hagen
Revisor (2år) – Liv-Ingrid Lund

Støtte funksjoner.
WEB ansvarlig Nicki Twang
LMK kontakt Jens Hovind
PR ansvarlig Tommy Steine Gundersen
Treff Profilering Glenn Cae
Klubbeffekter Maj-Britt Nordengen
Facebook Jon Remme

Valgkomitè.
Aage Gjelsvik
Bjørn Staum
Ståle Sandøy

Møtet hevet!

Referent
Johanne Hjertvik

Aage Gjelsvik

Leave a Reply